Наш телефон: +38 (044) 303 91 87

Працюємо:  Пон-Пят: 8:00-18:30

Корисна інформація

Інкотермс. Incoterms. EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DE

 

Інкотермс (Incoterms) - це система міжнародних торговельних термінів, яка визначає права та обов'язки продавця та покупця у міжнародних торгівельних угодах. Метою Інкотермс є уніфікація тлумачення найбільш поширених торговельних термінів в зовнішній торгівлі для уникнення невизначеності і спорів. Це сприяє створенню єдиного правового поля для міжнародної торгівлі.

 

 • ExWorks (EXW) З заводу

Цей термін означає, що продавец виконує свої зобов'язання з поставки, передаючи товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві (заводі, фабриці, складі і т.д.). Продавець не несе відповідальності за завантаження товару на транспортний засіб, наданий покупцем, а також за митне оформлення товару для ввезення, якщо не домовлено інше. Покупець несе витрати та ризики, пов'язані з перевезенням товару з підприємства продавця до місця призначення. Таким чином, цей термін покладає на продавця мінімальні зобов'язання. Він не застосовується, якщо покупець не може самостійно виконати або забезпечити виконання експортних формальностей. У цьому випадку слід використовувати термін FCA.

 

 • Free Carrier (FCA) Франко перевізник

Цей термін означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання з поставки товару, пройшовши митне оформлення для ввезення, з моменту передачі його до розпорядження перевізника в визначеному пункті. У випадку відсутності вказівки покупця щодо такого пункту, продавець має право визначити його серед подібних пунктів, де перевізник приймає товар у своє розпорядження. При необхідності, коли для укладання договору перевезення потрібна допомога продавця (наприклад, при перевезенні повітряним чи залізничним транспортом), він може діяти за рахунок і на ризик покупця. Цей термін може застосовуватися для будь-якого виду транспорту, включаючи змішані перевезення. Термін "перевізник" означає будь-яку особу, яка на підставі договору про перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізничним, автомобільним, повітряним, морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаному перевезенні. Якщо покупець уповноважує продавця поставити товар особі, яка не є перевізником, наприклад, експедитору, продавець вважається виконавшим своє зобов'язання з поставки товару з моменту передачі його на зберігання цій особі. Транспортний термінал означає залізничну станцію, причал, контейнерний термінал або подвір'я, пункт прийому різних видів вантажів, тобто будь-яких контейнерів та/або піддонів, незалежно від застосування ISO, трейлерів, причепів, обладнання типу ро-ро, igloos, що використовуються будь-якими засобами транспорту.

 

 

 • Free Alongside Ship (FAS) Свободно вздовж борта судна

Цей термін означає, що продавець вважається виконавшим своє зобов'язання з поставки, коли товар розміщений вздовж борта судна на причалі або на лихтерах в визначеному пункті відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі витрати та ризики втрати або пошкодження товару. За умовами FAS покупцю доручається обов'язок очищення товару від митних зборів для його вивезення. Цей термін не слід застосовувати, якщо покупець прямо або опосередковано не може забезпечити виконання митних формальностей.

 

 • Free on Board (FOB) Свободно на борту

«Свободно на борту» означає, що продавець вважається виконавшим своє зобов'язання з поставки з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі витрати та ризики втрати або пошкодження товару. За умовами FOB на продавця покладаються обов'язки по очищенню товару від митних зборів для його експорту.

Цей термін може застосовуватися лише при морських контейнерних перевезеннях. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш цілеспрямовано застосовувати термін FAS.
 

 • Cost & Freight (CFR) Вартість і фрахт

«Вартість і фрахт» означає, що продавець зобов'язаний оплатити витрати та фрахт, необхідні для доставки товару до вказаного порту призначення, проте ризик втрати або пошкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товару борта судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки по очищенню товару від митних зборів для його вивезення.

Цей термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш цілеспрямовано застосовувати термін CPT.

 

 • Cost, Insurance & Freight (CIF) Вартість, страхування і фрахт

«Вартість, страхування, фрахт» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що й за умовами CFR, проте він повинен забезпечити морське страхування від ризику втрати або пошкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування та сплачує страховій компанії страховий внесок.

Покупець повинен звернути ув

агу, що за умовами CIF від продавця вимагається лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

Цей термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш цілеспрямовано застосовувати термін CIP.

 

 • Carriage Paid To (CPT) Перевезення оплачено до

«Перевезення оплачено до» означає, що продавець оплачує вартість перевезення товару до вказаного місця призначення.

Ризик втрати або пошкодження товару, а також будь-якого збільшення витрат, що виникають після передачі товару перевізнику, переходить з продавця на покупця, коли товар передано в розпорядження перевізника.

Перевізник означає будь-яку особу, яка згідно договору перевезення зобов'язується здійснити перевезення морським або повітряним шляхом, залізничним або автомобільним транспортом, по внутрішніх водних лініях або змішаним способом перевезення.

При здійсненні перевезення декількома перевізниками у згодованому напрямку, ризик втрати або пошкодження переходить, коли товар передано в розпорядження першого перевізника.

Згідно з умовами СРТ, обов'язки продавця включають здійснення необхідної для вивозу митної очистки товару.

Цей термін може застосовуватися для всіх видів перевезення, включаючи змішані перевезення.

 

 • Carriage & Insurance Paid To (CIP) Перевезення та страхування оплачено до

«Перевезення та страхування оплачено до» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що і за умовами СРТ, але з додатковою умовою, що продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків втрати або пошкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування і сплачує страховий внесок. Покупець повинен враховувати, що згідно з умовами СIP від продавця вимагається лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

Згідно з цими умовами, продавець повинен забезпечити митну очистку товару для експорту. Цей термін може використовуватися для перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 

 • Delivered At Frontier (DAF) Поставка до кордону

«Поставка до кордону» означає, що обов'язки продавця з поставки товару вважаються виконаними, коли товар, очищений від митних зборів для вивозу, прибуває в вказаний пункт або місце на кордоні, проте до досягнення товаром митного кордону країни приймаючої сторони. Під терміном кордон розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому в цих умовах дуже важливо точне визначення кордону шляхом зазначення конкретного пункту або місця.

Цей термін передбачений для застосування в основному при залізничному перевезенні або автомобільним транспортом, але його можна використовувати при будь-якому іншому способі перевезення товару.

 

 • Delivered Duty Unpaid (DDU) Поставка без оплати мита

«Поставка без оплати мита (назва пункту призначення)» означає, що продавець вважається виконавшим свої обов'язки з моменту доставки товару в згодований пункт в країні ввозу. Продавець повинен нести витрати з оплати всіх пов'язаних з цим витрат та нести всі ризики, пов'язані з товаром (за винятком сплати податків при ввезенні товару), а також всі витрати і ризики, пов'язані з виконанням митних формальностей.

Якщо покупець не виконує свої обов'язки з очищення товару при ввозі у встановлений термін, на нього покладаються всі додаткові витрати і він несе всі додаткові ризики.

Якщо між сторонами буде домовлено, що митна очистка покладається на продавця і він несе пов'язані з цим витрати і ризики, то це повинно бути прямо зазначено шляхом додавання відповідних слів.

Якщо між сторонами буде домовлено, що сплата пов'язаних з компенсацією витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT) покладається на продавця, то це повинно бути прямо зазначено шляхом додавання відповідних слів: «Поставка без оплати мита, з оплатою VAT (згодований пункт призначення)».

Цей термін може бути використаний незалежно від способу перевезення товару.

 

 • Delivered Duty Paid (DDP) Поставка з оплатою мита

«Поставка з оплатою мита» означає, що продавець вважається виконавшим свої обов'язки з моменту надання товару в згодованому пункті в країні ввозу. Продавець несе всі ризики і витрати, пов'язані з ввозом товару, включаючи сплату податків, мит та інших зборів, що взимаються при ввезенні товарів. Тоді як термін «З заводу» покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін «Поставка з оплатою мита» передбачає максимальні обов'язки продавця.

Цей термін не може використовуватися, якщо продавець прямо або косвенно не може забезпечити отримання імпортної ліцензії.

Якщо між сторонами домовлено, що на покупця покладаються обов'язки з митної очистки ввозимого товару та сплати відповідних мит, слід застосувати термін DDU.

Якщо між сторонами домовлено, що сплата деяких витрат, пов'язаних з ввезенням (наприклад, податку на додану вартість, VAT), покладається на продавця, то це повинно бути прямо зазначено шляхом додавання відповідних слів: «Поставка з оплатою мита, без оплати VAT, (згодований пункт призначення)».

Цей термін може бути використаний незалежно від способу перевезення товару.